ประมวลภาพกีฬาเปตอง ประจำวันที่ 24 มกราคม 2553petanque_0004.JPG

petanque_0005.JPG

petanque_0010.JPG

petanque_0011.JPG

petanque_0013.JPG

petanque_0015.JPG

petanque_0019.JPG

petanque_0020.JPG

petanque_0021.JPG

petanque_0026.JPG

petanque_0027.JPG

petanque_0032.JPG

petanque_0033.JPG

petanque_0044.JPG

petanque_0049.JPG

petanque_0052.JPG

petanque_0053.JPG

petanque_0055.JPG

petanque_0056.JPG

petanque_0058.JPG