ประมวลภาพกีฬาคาราเต้โด ประจำวันที่ 24 มกราคม 2553karate_do_0001.JPG

karate_do_0003.JPG

karate_do_0022.JPG

karate_do_0027.JPG

karate_do_0033.JPG

karate_do_0036.JPG

karate_do_0038.JPG

karate_do_0042.JPG

karate_do_0049.JPG

karate_do_0050.JPG

karate_do_0051.JPG

karate_do_0052.JPG

karate_do_0054.JPG

karate_do_0062.JPG

karate_do_0067.JPG

karate_do_0069.JPG

karate_do_0071.JPG

karate_do_0082.JPG

karate_do_0085.JPG

karate_do_0086.JPG

karate_do_0096.JPG

karate_do_0103.JPG

karate_do_0108.JPG

karate_do_0113.JPG

karate_do_0120.JPG

karate_do_0121.JPG

karate_do_0123.JPG

karate_do_0124.JPG

karate_do_0128.JPG

karate_do_0143.JPG