ประมวลภาพกีฬาเรือพาย ประจำวันที่ 24 มกราคม 2553canoeing_0014.jpg

canoeing_0022.jpg

canoeing_0024.jpg

canoeing_0026.jpg

canoeing_0027.jpg

canoeing_0035.jpg

canoeing_0038.jpg

canoeing_0044.jpg

canoeing_0048.jpg

canoeing_0068.jpg

canoeing_0069.jpg

canoeing_0073.jpg

canoeing_0080.jpg

canoeing_0082.jpg

canoeing_0091.jpg

canoeing_0092.jpg

canoeing_0094.jpg

canoeing_0109.jpg

canoeing_0111.jpg

canoeing_0115.jpg

canoeing_0121.jpg

canoeing_0122.jpg

canoeing_0130.jpg

canoeing_0133.jpg

canoeing_0135.jpg