ประมวลภาพกีฬามวยสากลสมัครเล่น ประจำวันที่ 24 มกราคม 2553boxing_0001.jpg

boxing_0002.jpg

boxing_0003.jpg

boxing_0005.jpg

boxing_0006.jpg

boxing_0007.jpg

boxing_0008.jpg

boxing_0009.jpg

boxing_0010.jpg

boxing_0011.jpg

boxing_0012.jpg

boxing_0013.jpg

boxing_0014.jpg

boxing_0015.jpg

boxing_0016.jpg

boxing_0017.jpg

boxing_0018.jpg

boxing_0019.jpg

boxing_0020.jpg