ประมวลภาพกีฬาบาสเกตบอล ประจำวันที่ 24 มกราคม 2553basketball_0015.JPG

basketball_0017.JPG

basketball_0023.JPG

basketball_0029.JPG

basketball_0033.JPG

basketball_0035.JPG

basketball_0041.JPG

basketball_0044.JPG

basketball_0055.JPG

basketball_0062.JPG

basketball_0084.JPG

basketball_0098.JPG

basketball_0100.JPG

basketball_0105.JPG

basketball_0106.JPG

basketball_0117.JPG

basketball_0119.JPG

basketball_0121.JPG

basketball_0130.JPG

basketball_0133.JPG

basketball_0149.JPG

basketball_0157.JPG

basketball_0169.JPG

basketball_0190.JPG

basketball_0214.JPG

basketball_0217.JPG

basketball_0220.JPG

basketball_0251.JPG

basketball_0281.JPG