ประมวลภาพกีฬาเทนนิส ประจำวันที่ 23 มกราคม 2553tennis_0019.JPG

tennis_0024.JPG

tennis_0028.JPG

tennis_0037.JPG

tennis_0040.JPG

tennis_0053.JPG

tennis_0054.JPG

tennis_0056.JPG

tennis_0057.JPG

tennis_0060.JPG

tennis_0073.JPG

tennis_0087.JPG

tennis_0090.JPG

tennis_0097.JPG

tennis_0100.JPG

tennis_0102.JPG

tennis_0108.JPG

tennis_0116.JPG

tennis_0118.JPG

tennis_0130.JPG

tennis_0131.JPG

tennis_0134.JPG

tennis_0136.JPG

tennis_0140.JPG

tennis_0143.JPG

tennis_0149.JPG

tennis_0157.JPG

tennis_0159.JPG

tennis_0161.JPG

tennis_0172.JPG

tennis_0174.JPG

tennis_0177.JPG