ประมวลภาพกีฬาเทเบิลเทนนิส ประจำวันที่ 23 มกราคม 2553tabletennis_0022.JPG

tabletennis_0023.JPG

tabletennis_0024.JPG

tabletennis_0026.JPG

tabletennis_0038.JPG

tabletennis_0040.JPG

tabletennis_0042.JPG

tabletennis_0065.JPG

tabletennis_0066.JPG

tabletennis_0067.JPG

tabletennis_0072.JPG

tabletennis_0077.JPG

tabletennis_0078.JPG

tabletennis_0085.JPG

tabletennis_0089.JPG

tabletennis_0091.JPG