ประมวลภาพกีฬาว่ายน้ำ ประจำวันที่ 23 มกราคม 2553swimming_00001.JPG

swimming_00002.JPG

swimming_00008.JPG

swimming_00015.JPG

swimming_00016.JPG

swimming_00017.JPG

swimming_00020.JPG

swimming_00024.JPG

swimming_00028.JPG

swimming_00031.JPG

swimming_0036.JPG

swimming_0039.JPG

swimming_0040.JPG

swimming_0050.JPG

swimming_0058.JPG

swimming_0060.JPG

swimming_0065.JPG

swimming_0103.JPG

swimming_0120.JPG

swimming_0158.JPG

swimming_0161.JPG

swimming_0165.JPG

swimming_0166.JPG

swimming_0175.JPG

swimming_0202.JPG

swimming_0209.JPG

swimming_0220.JPG

swimming_0246.JPG

swimming_0254.JPG

swimming_0256.JPG

swimming_0259.JPG