ประมวลภาพกีฬาเซปักตะกร้อ ประจำวันที่ 23 มกราคม 2553sepak_takraw_00765.JPG

sepak_takraw_00784.JPG

sepak_takraw_00788.JPG

sepak_takraw_00791.JPG

sepak_takraw_00792.JPG

sepak_takraw_00794.JPG

sepak_takraw_00795.JPG