ประมวลภาพกีฬาเปตอง ประจำวันที่ 23 มกราคม 2553petanque_00007.JPG

petanque_00012.JPG

petanque_00015.JPG

petanque_00020.JPG

petanque_00025.JPG

petanque_00029.JPG

petanque_00034.JPG

petanque_00050.JPG

petanque_00053.JPG

petanque_00076.JPG

petanque_00087.JPG

petanque_00090.JPG

petanque_00096.JPG

petanque_00106.JPG

petanque_0131.JPG

petanque_0133.JPG

petanque_0138.JPG

petanque_0143.JPG

petanque_0144.JPG

petanque_0146.JPG

petanque_0160.JPG

petanque_0175.JPG

petanque_0227.JPG

petanque_0229.JPG

petanque_0235.JPG

petanque_0236.JPG

petanque_0237.JPG

petanque_0238.JPG

petanque_0239.JPG

petanque_0240.JPG

petanque_0241.JPG

petanque_0242.JPG

petanque_0243.JPG

petanque_0244.JPG

petanque_0245.JPG

petanque_0246.JPG

petanque_0247.JPG

petanque_0248.JPG