ประมวลภาพกีฬาคาราเต้โด ประจำวันที่ 23 มกราคม 2553karate_do_0013.JPG

karate_do_0016.JPG

karate_do_0017.JPG

karate_do_0018.JPG

karate_do_0020.JPG

karate_do_0024.JPG

karate_do_0042.JPG

karate_do_0047.JPG

karate_do_0049.JPG

karate_do_0054.JPG

karate_do_0075.JPG

karate_do_0115.JPG

karate_do_0135.JPG

karate_do_0156.JPG

karate_do_0163.JPG

karate_do_0215.JPG

karate_do_0233.JPG

karate_do_0245.JPG