ประมวลภาพกีฬาดาบสากล ประจำวันที่ 23 มกราคม 2553fencing_0001.JPG

fencing_0011.JPG

fencing_0026.JPG

fencing_0028.JPG

fencing_0112.JPG

fencing_0260.JPG

fencing_0336.JPG

fencing_0494.JPG

IMG_4552.JPG

IMG_4553.JPG

IMG_4554.JPG

IMG_4555.JPG

IMG_4556.JPG

IMG_4557.JPG

IMG_4558.JPG

IMG_4559.JPG

IMG_4560.JPG

IMG_4561.JPG

IMG_4562.JPG

IMG_4563.JPG

IMG_4564.JPG

IMG_4565.JPG

IMG_4567.JPG

IMG_4568.JPG