ประมวลภาพกีฬาบาสเก็ตบอล ประจำวันที่ 23 มกราคม 2553basketball_0001.JPG

basketball_0026.JPG

basketball_0031.JPG

basketball_0032.JPG

basketball_0043.JPG

basketball_0173.JPG

basketball_0267.JPG

basketball_0277.JPG

basketball_0283.JPG

basketball_0423.JPG

basketball_0427.JPG

basketball_0428.JPG

basketball_0433.JPG

basketball_0481.JPG

basketball_0489.JPG

basketball_0494.JPG

basketball_0495.JPG

basketball_0499.JPG

basketball_0504.JPG

basketball_0505.JPG

basketball_0515.JPG

basketball_0535.JPG

basketball_0536.JPG

basketball_0537.JPG

basketball_0598.JPG

basketball_0614.JPG

basketball_0618.JPG

basketball_0624.JPG

basketball_0627.JPG

basketball_0696.JPG