ประมวลภาพกีฬาแบดมินตัน ประจำวันที่ 23 มกราคม 2553badminton_0025.JPG

badminton_0026.JPG

badminton_0030.JPG

badminton_0031.JPG

badminton_0033.JPG

badminton_0034.JPG

badminton_0035.JPG

badminton_0036.JPG

badminton_0037.JPG