ประมวลภาพกีฬากรีฑา ประจำวันที่ 23 มกราคม 2553athletics_0079.JPG

athletics_0164.JPG

athletics_0285.JPG

athletics_0311.JPG

athletics_0414.JPG

athletics_0427.JPG

athletics_0650.JPG

athletics_0654.JPG

athletics_0670.JPG

athletics_0736.JPG

athletics_0737.JPG

athletics_0740.JPG

athletics_0748.JPG

athletics_0765.JPG

athletics_0779.JPG

athletics_0781.JPG

athletics_0796.JPG

athletics_0797.JPG

athletics_0801.JPG

athletics_0827.JPG

athletics_0828.JPG

athletics_0835.JPG

athletics_0869.JPG

athletics_0878.JPG

athletics_0902.JPG

athletics_0907.JPG

athletics_0926.JPG

athletics_0928.JPG

athletics_0944.JPG

IMG_0303.JPG