ประมวลภาพกีฬเทนนิส ประจำวันที่ 22 มกราคม 2553tennis_0006.jpg

tennis_0008.jpg

tennis_0011.jpg

tennis_0017.jpg

tennis_0044.jpg

tennis_0068.jpg

tennis_0077.jpg

tennis_0080.jpg