ประมวลภาพกีฬาเทเบิลเทนนิส ประจำวันที่ 22 มกราคม 2553tabletennis_0001.jpg

tabletennis_00025.jpg

tabletennis_0003.jpg

tabletennis_00042.jpg

tabletennis_0005.jpg

tabletennis_00052.jpg

tabletennis_00054.jpg

tabletennis_00062.jpg

tabletennis_0009.jpg

tabletennis_0011.jpg

tabletennis_0016.jpg