ประมวลภาพกีฬาซอฟท์บอล ประจำวันที่ 22 มกราคม 2553softball_00023.jpg

softball_00024.jpg

softball_00045.jpg

softball_00056.jpg

softball_00061.jpg

softball_00066.jpg

softball_00073.jpg

softball_00088.jpg

softball_00102.jpg

softball_00109.jpg

softball_00133.jpg

softball_00145.jpg

softball_00218.jpg

softball_00257.jpg

softball_00318.jpg