ประมวลภาพกีฬาเปตอง ประจำวันที่ 22 มกราคม 2553petanque_0001.jpg

petanque_0002.jpg


petanque_0011.jpg

petanque_0015.jpg

petanque_0020.jpg

petanque_0009.jpg

petanque_0010.jpg

petanque_0003.jpg

petanque_0004.jpg

petanque_0006.jpg

petanque_0026.jpg

petanque_0029.jpg

petanque_0030.jpg