ประมวลภาพกีฬาบาสเก็ตบอล ประจำวันที่ 22 มกราคม 2553



basketball_00097.jpg

basketball_00141.jpg

basketball_0026.jpg

basketball_0036.jpg