ประมวลภาพกีฬาแบดมินตัน ประจำวันที่ 22 มกราคม 2553badminton_00016.jpg

badminton_00042.jpg

badminton_00047.jpg

badminton_00049.jpg

badminton_00056.jpg

badminton_00058.jpg

badminton_00061.jpg

badminton_0145.jpg