สนามแข่งขัน
   
สนามกีฬาหลัก (Main Stadium)
เป็นสนามกีฬากลางแจ้งมาตรฐานขนาดใหญ่พร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ จำนวน 9 ช่องวิ่ง สำหรับเล่นและแข่งฟุตบอล กรีฑา และกีฬากลางแจ้งอื่นๆ มีไฟฟ้าส่องสว่างระดับมาตรฐานการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ มีอัฒจันทร์สำหรับนั่งชมโดยรอบ และมีหลังคาทั้งสองฝั่งสนาม ความจุของสนาม 20,000 คน
สนามกีฬารอง (Mini stadium)
เป็นสนามกีฬากลางแจ้งระดับมาตรฐานพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์จำนวน 8 ช่องวิ่ง สำหรับเล่นและแข่งขันฟุตบอล กรีฑา และกีฬากลางแจ้งอื่นๆ มีอัฒจันทร์สำหรับนั่งชม ความจุของสนาม 1,5000 คน
อาคารยิมเนเซียม 4
เป็นโรงยิมเนเซียมขนาดใหญ่ ติดเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำ พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร สามารถเล่นและแข่งขันกีฬาได้หลายชนิด ตามปกติทั่วไปจะปรับเป็นสนามแบดมินตัน จำนวน 10 สนาม มีไฟฟ้าส่องสว่างระดับมาตรฐานการถ่ายบทอดโทรทัศน์ และมีอัฒจันทร์รองรับได้ประมาณ 3,000 คน
อาคารยิมเนเซียม 5
เป็นโรงยิมเนเซียมขนาดใหญ่ ติดเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำ พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร สามารถเล่นและแข่งขันกีฬาได้หลายชนิด ตามปกติทั่วไปจะปรับเป็นสนามวอลเลย์บอล 2 สนาม สนามเทเบิลเทนนิส 10 โต๊ะ มีไฟฟ้าส่องสว่างระดับมาตรฐานการถ่ายทอดโทรทัศน์ และมีอัฒจันทร์นั่งชม รองรับได้ประมาณ 3,000 คน
อาคารยิมเนเซียม 6
เป็นโรงยิมเนเซียมขนาดกลาง พื้นที่ 1,400 ตารางเมตร สามารถเล่นและแข่งขันกีฬาได้หลายชนิด ตามปกติทั่วไปจะปรับเป็นสนามฟุตบอล สนามเซปัคตะกร้อ เป็นต้น มีไฟฟ้าส่องสว่างระดับมาตรฐานการถ่ายทอดโทรทัศน์ และมีอัฒจันทร์นั่งชม รองรับได้ประมาณ 4,000 คน
อาคารยิมเนเซียม 7
เป็นโรงยิมเนเซียมขนาดใหญ่ พื้นที่ 2,200 ตารางเมตร สามารถเล่นและแข่งขันกีฬาได้หลายชนิดในเวลาเดียวกัน เช่น บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ฟุตบอลในร่ม เป็นต้น มีไฟฟ้าส่องสว่าง มีอัฒจันทร์นั่งชม รองรับได้ประมาณ 500 - 1,000 คน
ศูนย์กีฬาทางน้ำ
มีสระว่ายน้ำมาตรฐานในร่มให้บริการรวม 3 สระ ได้แก่ 1. ขนาด 25 X 50 เมตร ความลึก 2 เมตร มี 10 ช่องว่าย มีระบบปรับอุณหภูมิของน้ำได้ มีสกอร์บอร์ดขนาดใหญ่พร้อมระบบจับเวลา ใช้สำหรับแข่งขันว่ายน้ำ โปโลน้ำ ระบำใต้น้ำ อัฒจันทร์รองรับผู้ชมได้ประมาณ 4,600 คน 2. ขนาด 25 X 50 เมตร ความลึก 2 เมตร มี 10 ช่องว่าย มีระบบปรับอุณหภูมิของน้ำได้ ใช้สำหนับแข่งขันและฝึกซ้อมว่ายน้ำ โปโลน้ำ ระบำใต้น้ำ 3. (สระกระโดด) ขนาด 25 X 30 เมตร ความลึก 5 เมตร มีระบบปรับอุณหภูมิของน้ำได้ มีสกอร์บอร์ดขนาดใหญ่สำหรับแข่งขันกระโดดน้ำ มีอัฒจันทร์รองรับผู้ชมได้ประมาณ 4,600 คน
 
Created and Design by :   หน่วยพัฒนาเว็บ การผลิตสื่อและการจัดการองค์ความรู้
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์