สนามแข่งขัน    &    แผนที่ (ภายใน มธ. ศูนย์รังสิต)

แผนที่สู่สนามแข่งขัน
แผนที่สนามแข่งขันภายนอก มธ ศูนย์รังสิต
 
สนามวอลเลย์บอลชายหาด
สนามฟุตบอล
สนามกอล์ฟ
สนามยิงปืน
   
 
Created and Design by :   หน่วยพัฒนาเว็บ การผลิตสื่อและการจัดการองค์ความรู้
งานวิเคราะห์พัฒนาระบบ  สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์