ประมวลภาพกิจกรรม สสส.(กีฬามหาวิทยาลัย ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่)IMG_6979.JPG

IMG_6983.JPG

IMG_7004.JPG

IMG_7010.JPG

IMG_7021.JPG

IMG_7027.JPG

IMG_7194.JPG

IMG_7203.JPG

IMG_7214.JPG

IMG_7219.JPG

IMG_7234.JPG

IMG_7598.JPG

IMG_7599.JPG

IMG_7706.JPG

IMG_7709.JPG

IMG_7713.JPG

IMG_7718.JPG

IMG_7725.JPG

IMG_7761.JPG

IMG_7766.JPG

IMG_7767.JPG

IMG_7770.JPG

IMG_7776.JPG

IMG_7778.JPG