ประมวลภาพกิจกรรม สสส.(กีฬามหาวิทยาลัย ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่)IMG_5507.JPG

IMG_5536.JPG

IMG_5559.JPG

IMG_5565.JPG

IMG_5576.JPG